Heeft u vragen?
+31 (0) 318 555 000
    |    Klant worden : 
Klik hier
Contact Login

Disclaimer


Leveringsvoorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden al onze leveranties volgens de voorwaarden en condities zoals gesteld in het arbitragereglement van de Nederlandse Vereniging voor de handel in gedroogde zuidvruchten, specerijen en aanverwante artikelen.

Intellectuele eigendomsrechten
Indien u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht het bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze internetsite, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Veiligheid
De gegevens die u opgeeft bij registratie en bestellingen worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Wij laten dagelijks een virus check uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze internetsite virusvrij is en blijft. Wij kunnen de virusvrijheid van onze internetsite echter niet garanderen.

Prijzen & promoties
Aan het samenstellen van de informatie welke gepubliceerd wordt via onze internetsite, wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen echter, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. De versie van de prijslijst zoals deze geldt op het moment van uw eventuele bestelling zijn dan ook bindend. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en gedurende de vermelde actieperiode. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

E-mail disclaimer
U ontvangt e-mail van Delinuts wanneer uw organisatie een klantnummer bij Delinuts heeft of wanneer u zich geregistreerd heeft voor onze mailingen. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Delinuts houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Laden
Laden