Heeft u vragen?
+31 (0) 318 555 000
    |    Klant worden : 
Klik hier
Contact Login

Privacy policy


Privacy Statement
Wanneer u een bestelling plaatst, u aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief of anderszins gebruik maakt van de diensten van Delinuts worden uw gegevens vastgelegd in een bestand. De gegevens die wij van u, uw bedrijf en onze contactpersoon bij uw bedrijf verkrijgen door gebruik van onze internetsite behandelen wij vertrouwelijk.

Het betreft hierbij onder meer de volgende gegevens:
  • de gegevens die u actief opgeeft, zoals e-mailadressen, overige adresgegevens etc.;
  • uw gebruik van onze internetsite, zoals de pagina's die u bezocht heeft en de frequentie waarmee deze pagina's
    door u bezocht zijn.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Delinuts B.V., Radonstraat 12, 6718 WS Ede.

Doel gegevensregistratie
Desbetreffend bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
• ten behoeve van de uitvoering van onze diensten (zoals het leveren van onze producten);
• ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten, zoals het zo goed mogelijk informeren over onze producten en diensten;
• ten behoeve van marktonderzoek;

Voorts maken wij gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze internetsite wordt bezocht, via welke links dat gebeurt, etc. Ook maken wij gebruik van cookies. Indien u daar bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u uw internet browser zodanig in te stellen dat deze het plaatsen van een cookie meldt, zodat u deze vooraf kunt weigeren. Wij wijzen u erop dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee u onze internetsite bezoekt op naam kunnen registreren.

Verstrekking aan derden
Delinuts verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.

Veiligheid
De gegevens die u opgeeft bij registratie en bestellingen worden via een beveiligd protocol over het internet gestuurd. Wij laten dagelijks een virus check uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze internetsite virus vrij is en blijft. Wij kunnen de virus vrijheid van onze internetsite echter niet garanderen.

Inzage in gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Delinuts via e-mail, telefoon of post.

Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:

Delinuts BV
T.a.v. afdeling Verkoop
Radonstraat 12
6718 WS Ede
E:
sales@delinuts.nl


Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer:
+31 (0)318 555 000
.

Wijzigingen
Delinuts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy.


Laden
Laden